Παιδαγωγικές ταινίες

Εκπαιδευτικά νέαΠαιδαγωγικό υλικό

Κατάλογος με παιδαγωγικές ταινίες

      Η Δ.Ο.Ε (Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας) υποτίτλισε 22 ταινίες που αναφέρονται σε παιδαγωγούς και στοχαστές οι οποίοι/ες επηρέασαν και επηρεάζουν

.. περισσότερα ...